Skip to main content

Meest gestelde vragen

Hieronder kunt u veelgestelde vragen en antwoorden vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting. Wil je meer weten over de postcoderoosregeling, kijk dan hier voor een uitgebreide uitleg.

Waarom heet het een postcoderoosregeling?

De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Als coöperatie kies je een postcoderoosgebied. Dit bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied op een Zonnedak een zonnepanelensyteem wordt gelegd, kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en deelnemen. 
Op onderstaande kaart zie je de postcodes in Hof van Twente. Door als coöperatie slim de gebieden te kiezen, zorgen we ervoor dat alle inwoners in de gemeente kunnen deelnemen.

Postcoderoos Hof van Twente op Rozen

Wie kunnen er niet meedoen?

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère.

Ben ik als lid van de coöperatie aansprakelijk?

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes kwijt.

Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

Als lid zijn er geen financiële risico’s. Het bedrag dat je inlegt is minimaal en wordt alleen geïncasseerd zodra het project waar je in deelneemt voldoende oplevert om een uitkering aan jou als lid te doen. De inleg wordt dan met die uitkering verrekend.

In de RVT bestaat het risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor geen of een lager bedrag aan korting per kWh kunnen betalen.

Na het kabinetsbesluit tot afschaffing van de RVT geldt dat coöperaties met de SCE de wettelijke garantie hebben dat lopende projecten minimaal 15 jaar uitgediend mogen worden tegen de voorwaarden zoals die gelden voor de dag van afschaffing.

Ook voor leden die participeren in de SCE zijn er geen risico's. De SCE-subsidiebeschikking garandeert een vaste inkomst per geproduceerd kWh. Dat maakt de zekerheid van een blijvend voordeel voor de leden groter dan bij de RVT.

Voor leden die ook participeren in de achtergestelde geldlening zijn er wel risico’s. Daarvoor verwijzen wij naar de Informatiememorandum die bij uitgifte van een nieuwe lening wordt gepubliceerd. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen Hof van Twente is er niets aan de hand.

Wanneer je verhuist naar een gebied buiten Hof van Twente en je ook niet meer via een postcode in een buurgemeente kunt blijven deelnemen, is het helaas niet langer mogelijk deel te nemen aan de coöperatie.
We zullen dan de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen. Voor jou zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen. 

Meer informatie kun je vinden in onze statuten. Deze zijn te downloaden op onze website.

Kan ik ook overstappen met gas naar de coöperatie?

Je kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert ook voordeel op voor de coöperatie. Voor elke gasklant ontvangt de coöperatie elk jaar een bedrag van om| nieuwe energie. Dit bedrag gaat rechtstreeks als voordeel naar een lid die met gas overstapt. Dit gaat in de vorm van korting op het (toch al) lage tarief voor de vaste leveringskosten.

Welk gas levert de coöperatie?

Als je overstapt met gas via de coöperatie naar om | nieuwe energie krijg je CO2 gecompenseerd gas. Dit betekent dat het gas dat we je leveren, is vergroend. Gas is niet duurzaam en we willen ook een duurzame warmtevoorziening. om heeft als doel in 2030 de warmtevoorziening voor haar klanten geheel duurzaam in te vullen zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Tot die tijd wordt het gas dat we je leveren vergroend.

Ben ik ook eigenaar van de zonnepanelen installatie?

De coöperatie Hof van Twente Op Rozen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je door je eenmalige inleg (mede)eigenaar van de coöperatie. 

Word ik klant van Hof (van Twente) op Rozen?

Nee, je wordt lid van de Coöperatie Hof (van Twente) Op Rozen U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor is een leveringsvergunning nodig. Wij zijn de wederverkoper van om / nieuwe energie, vandaar Hof van Twente op Rozen | om. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van deze energieleverancier. De stroom die met onze Zonnedaken wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan om. En die stroom wordt dan door om aan onze leden geleverd. Het overgrote deel van onze leden is klant bij om.

Wat moet ik doen als ik een nog doorlopend contract met mijn huidige energieleverancier heb?

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Informeer hiernaar bij je energieleverancier. Indien dat het geval is, kunnen wij je daarvoor helaas niet compenseren.

De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van hoe lang contract nog doorloopt. Zie hier voor de hoogte van het bedrag. Niet alle energieleveranciers vragen bij voortijdige opzegging van uw contract een opzegvergoeding.

Wat is om I nieuwe energie?

om / nieuwe energie is door de Consumentenbond de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Net als Hof (van Twente) Op Rozen is om een coöperatie, waar Hof (van Twente) Op Rozen lid van is en mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Hof (van Twente) Op Rozen dus mede-eigenaar van om.
Naast de in Nederland opgewekte groene stroom levert om CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven.

om / nieuwe energie legt zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van door haar leden geproduceerde stroom (en in de toekomst wellicht ook gas).

‘nieuwe energie’ wil zeggen: groen en door ons zelf opgewekt en gedistribueerd door een bedrijf waar we samen eigenaar van zijn. 'om' ga je als je afscheid neemt van de commerciële leveranciers en je overstapt naar een 100% coöperatief en groen energiebedrijf.

Moet ik overstappen naar om I nieuwe energie als energieleverancier?

Nee, dat hoeft niet. We vinden dat wel wenselijk. Want zo help je ons eigen coöperatieve energiebedrijf groot te worden en schaalvoordelen te behalen die we kunnen vertalen in lagere tarieven. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Door over te stappen ontvangt Hof (van Twente) Op Rozen een vergoeding van om als energieleverancier die wij aan je teruggeven als korting van € 30 op de vaste leveringskosten per product (stroom en gas samen € 60). Overstappen hoeft niet, maar is voor jou en voor ons zowel administratief als financieel aantrekkelijk. 

Ik heb nog meer vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website. Natuurlijk kun je je vragen ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kun je ons bellen via nummer 0547-208000.

Vragen m.b.t. de SCE-regeling

Waarom is deze regeling er gekomen?

De RVT-regeling is qua uitvoering ingewikkeld en tijdrovend voor alle betrokken partijen. Daarom heeft men vanuit de overheid getracht het eenvoudiger te maken en is de nieuwe SCE-regeling bedacht.

Zo maakt het voor de nieuwe SCE-regeling niet meer uit:

  • bij welke energiemaatschappij je zit;
  • wat je jaarverbruik is;
  • of je overstapt;
  • of je verhuist.

Bij aanvang lidmaatschap moet je in het postcodegebied wonen, daarna maakt het dus ook niet meer uit en kun je gewoon lid blijven.

En ieder lid doet voor exact hetzelfde mee, dus hoeft er geen ingewikkelde verdeling te worden gemaakt, hoeft er geen geld heen en weer geschoven te worden en keert de coöperatie jouw deelname gewoon jaarlijks aan je uit.

Wat als ik verhuis?

Dat is geen enkel probleem. Zolang de regeling loopt, neem je deel en ontvang je jaarlijks jouw voordeel.

Zorg wel dat de Ledenadministratie je recente adres-gegevens heeft en bovenal het juiste bankrekeningnummer waarop het voordeel jaarlijks wordt gestort.

Wat als ik zelf zonnepanelen heb?

Ook dat is geen enkel probleem. Ook niet als je teruglevert (dus meer opwekt dan je zelf verbruikt). Ieder lid neemt deel voor een vast aandeel in het dak en krijgt gewoon exact hetzelfde.

Hoe hoog is de jaarlijkse uitkering?

Het bestuur stelt voor om dit voor het eerste productiejaar van de in 2022 in productie gaande daken vast te stellen op €50 per lid per jaar. Dit wordt nog voorgelegd ter beluistvorming aan de Algemene ledenvergadering.

Op basis van de jaarlijkse resultaten wordt ook elk jaar opnieuw bekeken of we nog steeds €50 euro kunnen uitkeren, of dat dat hoger, of lager moet worden. Het bestuur zal daarvoor jaarlijks een voorstel voor doen aan de Algemene ledenvergadering.

Hoe hoog is de eenmalige inleg

De eenmalige inleg is €10. Hiermee haalt de coöperatie de kosten terug van het invoeren van jou als lid in de adminsitratie.

De inleg wordt het eerste jaar verrekend met de jaarlijkse uitkering, waarmee deze het eerste jaar dus €50 -/- €10 = €40 zal zijn.

Kan ik met meer daken meedoen?

Ja dat kan. In tegenstelling tot de RVT-regeling, waar je maar met 1 dak mocht meedoen, maakt dat voor de SCE-regeling helemaal niet uit.

We kennen leden toe o.b.v. datum lid worden en gaan op volgorde toekennen. Is iedereen aan een dak gekoppeld en komt er een nieuw dak, beginnen we dus weer bovenaan de lijst. 

Nieuwe leden schuiven we er tussen.

Kan ik ook nog meedoen met de RVT-regeling?

Ja, dat zou kunnen. Zodra we daar ruimte op een dak hebben, en onder die regeling geen leden meer op de wachtlijst, dan gaan we leden van de SCE-regeling aanschrijven.

Je zou dan dus nog voor de resterende jaren kunnen meeprofiteren van 1 van de daken onder de RVT-regeling.

Vragen m.b.t. de RVT-regeling

Wat is mijn deelname?

Je deelname is bepaald op het moment dat je je hebt aangemeld als lid. Je hebt toen een schatting opgegeven van je jaarverbruik, en Hof op Rozen heeft je deelname vastgesteld op 85% van dat opgegeven verbruik.

Je eenmalige inleg is ook o.b.v. die deelname berekent, je eenmalige inleg is namelijk 1 cent per kWh waarvoor je deelneemt.

Een rekenvoorbeeld.

Stel je jaarverbruik is 3000 kWh.
Je deelname wordt dan 85% van 3000 = 2550kWh.
Je eenmalige inleg wordt dan 2550 x 1 cent = €25,50

De eenmalige inleg wordt het eerste jaar dat je ook energiebelasting terugkrijgt, verrekend.

Wat als mijn verbruik wijzigt?

Je verbruik tov je opgave toen je lid werd kan uiteraard wijzigen. Bijvoorbeeld jaarlijks hoger uitvallen, omdat je een warmtepomp hebt aangeschaft, of een electrische auto. Maar het kan ook lager uitvallen, omdat de kinderen het huis uit zijn gegaan, of je zelf zonnepanelen hebt geplaatst.

Geef een wijziging van je verbruik altijd aan ons door. Het is voor de coöperatie en al haar leden van belang om alle opgewekte stroom van een productiejaar te kunnen verdelen onder haar leden, zodat we met elkaar maximaal gebruik maken van de RVT.

De Ledenadministratie houdt deze verbruiken bij, en schuift een ander lid in een gat dat ontstaat door een verlaging van jouw verbruik; of hoogt juist jouw deelname op omdat een ander een gat achterlaat. Ook kunnen er nog leden op de wachtlijst staan, die op deze manier toch nog kunnen gaan mee-profiteren van deze drie daken.

Wat als ik verhuis?

Als je binnen het postcodegebied blijft, kun je gewoon lid blijven. Schat dan je verbruik in je nieuwe woning zo goed mogelijk in en geef dat, naast je adreswijziging door aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verhuis je buiten het postcodegebied? Dan kun je niet langer profiteren van deze regeling. Let wel: de ledenadminsitratie kan nog wel een Ledenverklaring indienen welke van toepassing is t/m je verhuisdatum. En aangezien dat dan pas kan nadat een productiejaar is afgelopen, kan dat een aantal maanden NA je verhuizing zijn. 

Een voorbeeld: stel je verhuist per 1 mei 2023 naar Noord-Holland. Het productiejaar waarop wij nog een Ledenverklaring kunnen indienen, eindigt dan op 30 september 2023, dus dienen wij pas in oktober 2023 een Ledenverklaring voor je in. Zodra je daar de energiebelasting van terug hebt ontvangen en de penningmeester de verrekennota heeft gemaakt, stopt je deelname aan de RVT-regeling.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 308,54 exclusief btw.

Deze heffingskorting staat los van de korting die je ontvangt met deelname aan onze coöperatie. Je ontvangt bij deelname dus beide kortingen. 

Ik wil overstappen. Kan dat?

Jazeker, dat kan. Wel zijn er een aantal energiemaatschappijen die NIET deelnemen aan de RVT-regeling, dus we verzoeken je goed op te letten naar welke maatschappij je overstapt. Bij twijfel: vraag het ons!

Als je overstapt, mail ons dan de volgende informatie:

  1. de datum waarop je overstapt;
  2. de maatschappij waarnaar je overstapt;
  3. je nieuwe klantnummer bij deze maatschappij.

Dit betekent ook dat we jouw deelname gaan splitsen, en nog een Ledenverklaring bij je oude maatschappij indienen tot de datum van overstap en een Ledenverklaring bij je nieuwe maatschappij vanaf de overstapdatum t/m de afloop van ons productiejaar.

Je vindt de lijst met deelnemende energiemaatschappijen hier:

Wat is een productiejaar?

Ons eerste dak (Erve Meenderinkboer) heeft in het kader van de RVT een zg. Aanwijzing van de Belastingdienst gekregen waardoor de RVT vanaf 1 oktober 2018 hier geldt. Dit betekent dat het productiejaar voor de RVT-regeling voor Hof van Twente op Rozen altijd loopt van 1 november t/m 31 oktober.

Op 1 oktober nemen we dus de meterstanden op van de drie daken en bepalen zo hoeveel we dat productiejaar hebben geproduceerd. Die productie mogen we vervolgens onder de aan deze daken gekoppelde leden verdelen en daar energiebelasting voor gaan terugvragen.

Wat is een Ledenverklaring?

Een Ledenverklaring is een verklaring van de coöperatie dat de coöperatie voor het lid lokale stroom heeft geproduceerd tijdens het productiejaar. Deze Ledenverklaring is voor de energiemaatschappij het bewijs dat ze energiebelasting mogen terugbetalen.

De Ledenadministratie dient de Ledenverklaring voor je in bij je energiemaatschappij; dat hoef je dus niet zelf te doen. Je krijgt van de Ledenadministratie per email bericht als de Ledenverklaring is ingediend.

Hoe krijg ik de energiebelasting terug?

Nadat wij de Ledenverklaring voor je hebben ingediend, stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Vervolgens is het afhankelijk van de energiemaatschappij hoe ze dit gaan verwerken.

Sommige energiemaatschappijen maken direct een "correctienota" of "Teruggaaf energiebelasting nota" op, mailen die naa jou en betalen dat uit.

Andere maatschappijen doen dat ook, maar doen dit pas tot 6 weken NADAT jij je jaarafrekening hebt ontvangen. Dit kan dus maanden na afsluiting van ons productiejaar zijn! Daar waar wij dat al weten, dienen we de Ledenverklaring ook pas tegen de tijd in dat je jouw jaarrekening krijgt. 

Dan zijn er nog energiemaatschappijen die de teruggaaf energiebelasting verwerken OP je jaarafrekening. 

Daarnaast is het ook zo dat energiemaatschappijen soms het bedrag uitkeren, maar soms ook verrekenen met openstaande nota's of je komende maandbedrag. Daarom is het van belang dat je alert bent en zelf in de gaten houdt hoe en wanneer je dit uitgekeerd krijgt.

Waarom moet ik de jaarrekening en teruggaaf RVT-regeling naar jullie opsturen?

Als wij een Ledenverklaring opsturen naar je energiemaatschappij, krijg je energiebelasting terug. Hoeveel dat is, is afhankelijk van wat er op de Ledenverklaring staat maar ook van hoe hoog je verbruik was. Als je verbruik namelijk lager was dan wat we voor je hebben teruggevraagd, krijg je ook minder uitgekeerd.

Doordat je je jaarrekening en teruggaaf naar ons mailt, kan de penningmeester ook exact uitrekenen welk deel je mag houden en welk deel je afdraagt via de verrekennota.

Stuur je dit niet in, dan berekent de penningmeester op basis van de ingediende Ledenverklaring het aandeel voor de coöperatie, maar dat kan dus afwijken van wat je daadwerkelijk hebt teruggekregen.

Dus om verrassingen te voorkomen: stuur ons de jaarrekening en teruggaaf die je van je energiemaatschappij ontvangt!

Wat is een verrekennota?

Als klant van een energiemaatschappij krijg je alle energiebelasting terug als de coöperatie voor jou lokaal stroom heeft opgewekt en daarvoor een Ledenverklaring heeft ingediend.

Een deel van deze energiebelasting draag je weer af aan de coöperatie, omdat we daar de geplaatste zonnepanelen mee afbetalen. Hier is immers een flinke lening voor gesloten!

De penningmeester berekent welk deel je zelf mag houden en welk deel je afdraagt, en stuurt je hiervan een "nota" welke wij de "verrekennota" noemen. Vervolgens wordt eind van de maand het aandeel voor de coöperatie van je bank geïncasseerd.