Skip to main content

Cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van Coöperatie Hof op Rozen. Hof op Rozen bevindt zich op de Fokkerstraat 85, 7475 CB Markelo en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 8227 8016.
In deze verklaring legt Hof op Rozen uit wat ons cookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind u in onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruikt Hof op Rozen?

Hof op Rozen gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies waarmee we inzicht krijgen in:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Hof op Rozen gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). 

Statistische cookies

Google Analytics

Hof op Rozen maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel te zien hoe onze website wordt gebruikt en waar we de website kunnne verbeteren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hof op Rozen heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Hof op Rozen uw privacy

Hof op Rozen heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Hof op Rozen heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Hof op Rozen maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Hof op Rozen heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Hof op Rozen maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Hof op Rozen geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in uw browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Hof op Rozen wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Hof op Rozen deze gebruiken kunnen veranderen. Hof op Rozen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers van onze website wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 31 maart 2023