Skip to main content

Deelnemer Achtergestelde geldlening

De coöperatie dient de investeringen in haar zonnepaneleninstallaties te financieren. De Coöperatie financiert;

  • 80% op basis van een door de gemeente Hof van Twente gegarandeerde lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
  • iets minder dan 1% wordt met de eenmalige inleg door leden gefinancierd (€ 10 bij deelnemers SCE).
  • De resterende ruim 19% financiert de Coöperatie met een achtergestelde geldlening. Dit is een annuïtaire lening met een looptijd van 15 jaar. Tot nu (maart 2023) werden deze leningen tegen een rente van 5% uitgezet. Leden van Hof van Twente op Rozen kunnen bij voorrang inschrijven op deze lening. Deelname aan de lening levert meer rente op dan een spaarrekening bij de bank. Bovendien help je mee lokaal groene stroomproductie van de grond te krijgen.

Op het moment dat de Coöperatie financiering nodig heeft, worden leden geïnformeerd en wordt inschrijving op de lening open gesteld. Als het zover is ontvang je daarover als lid bericht.

De achtergestelde lening is risicodragend kapitaal van de coöperatie. Hoewel wij denken dat de risico’s beperkt zijn, adviseren wij het Informatiememorandum over de lening dat bij elke nieuwe financieringstranche op onze website komt te staan goed te lezen. In mei 2018 is de eerste financieringstranche in korte tijd volgetekend. Medio 2019 is de tweede financieringstranche gestart. Het Informatiememorandum voor de tweede financieringstranche (juni 2019) geeft een goede indruk welke informatie wij rond de uitgifte van een lening verstrekken.